• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Publicaties

Hieronder staan onze publicaties op jaar en alfabetisch gerangschikt.

 

2014
1 Armoede in Groningen 2013
2 Buurt boomt over kastanjes 2013
3 Daklozenmonitor Emmen 2006-2012
4 Daklozenmonitor Groningen 2003-2013
5 Effectiviteit maatschappelijke opvang Assen
6 Groningen economisch bekeken 2013
7 Jongerenhuisvesting 2014
8 Stadjers over gebiedsgebonden aanpak sociale domein
9 Stadsmonitor 2014
10 Veiligheidsbeeld 2014 gemeente Groningen
11 Verhuisbewegingen rond startersleningen
12 Vlugschrift Bevolkingsprognose gemeente Groningen
13 Vlugschrift Daklozenmonitor Fryslân 2006-2013
14 Vlugschrift Demografie gemeente Groningen 2014
15 Vlugschrift gemeenteraadsverkiezing 2014
16 Vlugschrift werkgelegenheid 2013
17 Vrijwillig naar onbetaald werk
18 Werkmodel frontoffice Stip 2013
2013
1 (G)oudwonen; woonwensen van 55-plussers in Groningen
2 Daklozenmonitor Assen 2006-2012
3 Groningen economisch bekeken 2012
4 Gymzalen in Groningen 2013
5 Interacties van de gemeente Groningen met de omgeving; Quick scan Daily urban system
6 Met z'n allen aan de slag; participatie Sozawe-klanten
7 Monitor leefbaarheid en veiligheid 2012
8 Omnibus 2012
9 Rookmelders in Stad en wijken 2012
10 Samenloop en mogelijke overlap van zorg, hulp en ondersteuning doelgroepen MO en OGGz
11 Stadjers over buurtgebouwen 2012
12 Stadjers over het aangepaste hondenbeleid 2013
13 Stadjers over het CJG Groningen
14 Stadjers over verkeerslawaai
15 Vlugschrift Daklozenmonitor Groningen 2003-2012
16 Vlugschrift Demografie gemeente Groningen 2013
17 Vlugschrift Werkgelegenheid 2012
18 Zwemvaardigheid basisschoolleerlingen
19 Zwerfjongeren in Assen 2013
2012
1 Bevolkingsprognose Groningen 2012 - 2027
2 Daklozenmonitor Assen 2006-2010
3 Daklozenmonitor Fryslân 2006-2010
4 Daklozenmonitor Groningen 2003-2011
5 Evaluatie organisatie verkiezingen 2012
6 Groningen Economisch Bekeken 2011
7 Het nieuwe armoedebeleid van de gemeente Groningen
8 Klanttevredenheid Baliebezoek 2012
9 Klanttevredenheid website gemeente groningen
10 Muziekschool Klantenonderzoek 2011
11 Sporthallen in Groningen
12 Sportmonitor Groningen
13 Stadjers over buurtaccommodaties 2011
14 Stadsmonitor 2012
15 Stadspanel over LGBT (Lesbian Gay Bisexual Transgender)
16 Ten Boer - bezuinigingen
17 Vlugschrift Bevolking 2012
18 Vlugschrift Tweede Kamerverkiezingen
19 Vlugschrift werkgelegenheid 2011
20 Vrijwilligersonderzoek 2011
21 Wijkorganisaties en het nieuwe hondenbeleid 2012
2011
1 Ansicht voor aandacht; informatiecampagne over omgaan met geld
2 Artikel "The process of homelessness"
3 Bekend met de Euroborg 2010
4 Dak- en thuislozenmonitor Fryslân 2006-2009
5 Dak- en thuislozenmonitor Groningen 2003-2010
6 Duurzame ontwikkeling; rapportage duurzaamheid en groene energie 2010
7 Evaluatie organisatie verkiezingen 2011
8 Gratis met de bus 2010
9 Monitor leefbaarheid en veiligheid 2010
10 Omnibus 2010
11 Oriëntatie geluidsoverlast 2010
12 Recessiemonitor januari 2011
13 Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken 2011; onderdeel Benchmark Publiekszaken
14 Stadjers over het nieuwe hondenbleid 2011
15 Stadsmonitor 2011
16 Statistisch Jaarboek 2010
17 Studenten- en jongerenhuisvesting in Groningen 2011
2010
1 Aannames bevolkingsprognose Groningen 2010 - 2025
2 Bevolkingsprognose Groningen 2010 - 2025
3 Dak - en thuislozenmonitor Assen 2006-2008
4 Dak-en thuislozenmonitor Groningen 2003-2009
5 Evaluatie organisatie verkiezingen 2010
6 Jong in Stad en wijken; Jeugdpeiling 2010
7 Meedoen is Meetellen
8 Recessiemonitor november 2010
9 Statistisch Jaarboek 2009
10 Studentenhuisvesting 2009
11 Uit de Auto 2009
12 Vlugschrift bevolking 2009
13 Vlugschrift gemeenteraadsverkiezing 2010
14 Vlugschrift Verkiezing Tweede Kamer 2010
15 Zicht op de briefadreshouders
2009
1 Armoedemonitor 2009
2 Balans van Stad en wijken; trendrapportage leefbaarheid en veiligheid
3 Bekendheid met de Euroborg in 2009?
4 Bevolkingsprognose Groningen 2008 - 2023
5 Dak- en Thuislozenmonitor Fryslan 2008
6 Dak- en Thuislozenmonitor Groningen 2008
7 Duurzaam in de buurt
8 Innoveren verveelt niet
9 Minderhedenmonitor 2008
10 Ongebruikte Rechten
11 Organisatie in de buurt
12 Recessiemonitor november 2009
13 Veelgestelde Vragen
14 Vitale buurten
15 Vrijwilligersonderzoek 2008
2008
1 Dak- en Thuislozenmonitor Assen 2006
2 Dak- en Thuislozenmonitor Fryslan 2006
3 Dak- en Thuislozenmonitor Groningen 2007
4 De druk ontregeld : onderzoeksrapport over regeldrukvermindering in Groningen
5 Leefbaarheid on line : overschakelen op enquêteren via internet?
6 Over de golven : prognose van het klantenbestand van de dienst SOZAWE in 2010
7 Terug van buitenspel : evaluatie armoedepact 2007
8 Zorg in de keten : eindevaluatie Protocol Ketenzorg Multiprobleemgezinnen
2007
1 Bomen over kappen: evaluatie kapbeleid 2006
2 Dak- en thuislozenmonitor 2006: Plek om te slapen
3 Hoe werken wij?: Klantmanagement bij de de dienst SOZAWE
4 In gesprek naar een krachtwijk: Wonen en leven in de Hoogte en de Korrewegwijk
5 Jeugdpeiling 2006: Jong en gelukkig. Opgroeien in Groningen
6 Jeugdpeling 2006; bijlage tabellenboek
7 Leefbaarheid en Veiligheid 2006; Stad en wijken in beweging
8 Medewerkersonderzoek 2006: SOZAWE als wergever
9 Minderhedenmonitor 2006: Onderzoek naar de maatschappelijke positie van minderheden in Groningen
10 Pilot monitor huiselijk geweld
2006
1 Emancipatie in estafette : de positie van vrouwen uit etnische minderheden
2 Entree SOZAWE : klantenonderzoek dienstverlening SOZAWE
3 Positie van vrouwen uit etnische minderheden - Powerpoint-presentatie
4 Quickscan WMO : inventarisatie prestatievelden WMO
2005
1 Dak- en Thuislozenmonitor 2004
2 Gezamenlijke Arbeid : evaluatie vd Pilot Arbeidsmarkt "Er gaat niets boven werken in Groningen"
3 Gezamenlijke zorg voor kwetsbare burgers : evaluatie van het Groningse OGGz convenant
4 Hoe werk jij? : methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE
5 In de buurt : trendrapportage leefbaarheid en veiligheid 1996-2004
6 Noord-Oost, buurt best : 2e meting van de leefbaarheid in Noorderpark-Oost
7 Omnibusonderzoek Gemeente Groningen 2005
8 Reizen in tijd : onderzoek naar fiets- en openbaarvervoergebruik
9 Te veel problemen onder één dak : quickscan naar multi-probleemgezinnen in Groningen
10 Werkt Groningen@Work? : eindrapportage Groningen@Work
2004
1 Buurtzorgen : Corpus den Hoorn Noord
2 Dak- en Thuislozenmonitor 2003
3 De lerende ladder : evaluatieonderzoek naar het project Groningen op de Ladder
4 Een kwestie van tijd : analyse van afstemming van tijden van de stad Groningen
5 Gehoor gehoord : onderzoek naar de tevredenheid van medewerkers over de Informatielijn van SOZAWE
6 Jeugdpeiling 2002
7 Klant en Kwaliteit, deel 2 - Schuldhulpverlening : klantenonderzoek dienstverlening SOZAWE
8 Klant en Kwaliteit, deel 3 - de WIK : klantenonderzoek dienstverlening SOZAWE
9 Met recht bediend : onderzoek naar klanttevredenheid over de dienstverlening van Juridische Zaken
10 Monitor Welbevinden Milieudienst 2001-2004 : 2e meting onder het personeel
11 Uit de bijstand : resultaten van trajectactiviteiten
12 Uit de val : onderzoek naar instrument ter beoordeling van potentiële uitvallers uit schuldhulpverlening
2003
1 Klant en Kwaliteit, deel 1 - Trajecten : klantenonderzoek dienstverlening SOZAWE
2 Meer of Minder Heden : verschillen, trends in verhouding tussen alloch- en autochtone klanten SOZAWE
3 Omnibusonderzoek Gemeente Groningen 2002
4 Stadsleven : trendrapportage over leefbaarheid en veiligheid in de gemeente Groningen 2002-1996
5 Zorg in de groei : evaluatie van de nieuwe werkwijze Jeugdgezondheidszorg