• Groningen groeit door

  De bevolking van de stad Groningen heeft in 2014 de grens van 200.000 inwoners overschreden, dit komt vooral dankzij groei van het aantal studenten. De gemeente heeft bijna 132.000 banen verdeeld over ruim 15.700 vestigingen. Groningen is een echte dienstenstad, 90 procent van de banen is in de dienstensector, landelijk is dat 81 procent. Waar landelijk de winkelleegstand verder toenam tot 11,5%, bleef deze in Groningen vrijwel stabiel op ruim 11%.

  lees meer in Groningen economisch bekeken

   
   
 • Leefbaarheid in Stad doorgaans goed en stabiel

  Het beeld van de leefbaarheid en veiligheid is redelijk constant. De verloedering is zichtbaar afgenomen, er zijn vooral minder vernielingen. In de ervaren overlast zien we een verslechterde stedelijke tendens. Dit blijkt uit de antwoorden van 7.336 stadjers die meewerkten aan de Wijkenquête leefbaarheid en veiligheid 2014.

  lees verder

   
   
 • Stadjers over energie

  De gemeente Groningen wil graag weten hoe bekend de initiatieven van de gemeente op het gebied van energiebesparing zijn. Daarnaast is de gemeente benieuwd naar de maatregelen die Stadjers al hebben genomen en welke zij zouden overwegen. Om hierachter te komen heeft de O&S Groningen het Stadspanel een aantal vragen gesteld over energie en energiebesparing.

  lees hier de rapportage

   
   
 • Het stadspanel over afvalinzameling

  Hoe kunnen we in de stad meer afval scheiden en hergebruiken; hoe tevreden is het Stadspanel over de afvalinzameling? In hoeverre scheiden mensen hun afval en is er verschil tussen bewoners van laagbouw en hoogbouw en tussen de verschillende wijken?

  lees hier het rapport

   
   
 • Werkgelegenheid neemt af

  In de gemeente Groningen is het aantal banen tussen april 2013 en april 2014 afgenomen met 1,3 procent. Dit is minder dan het jaar er voor. De crisis heeft zich vertaald in een daling van de werkgelegenheid tot 2014.

  lees hier het vlugschrift

   
   
 • Stadjers vinden fiets belangrijk

  De meeste mensen vinden hun fiets (zeer) belangrijk. Fietsen in Groningen krijgt een gemiddeld rapportcijfer van 6,9. In het kader van de nieuwe fietsstrategie van de gemeente Groningen, heeft O&S Groningen het Stadspanel uitgenodigd om een enquête over fietsen in de stad Groningen in te vullen. Hiernaast hebben ook mensen die buiten de stad wonen, maar wel in de stad Groningen fietsen, de mogelijkheid gekregen de enquête in te vullen.

  lees rapport