• Sportmonitor 2015

  In de sportmonitor presenteren we de resultaten van de tweede meting over sport in Groningen. De eerste meting was in 2011. Onder meer over sporten, B-slim, sportaccommodaties en gezond bewegen.

  lees hier de monitor

   
   
 • Parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

  In 2015 is nieuw parkeerbeleid ingevoerd in de Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt. De bewoners zijn gemiddeld positief over deze ontwikkeling. Vooral ’s avonds en door de week overdag is de parkeersituatie verbeterd. Beide buurten hebben verschillende parkeertijden en de bewoners is de keus voorgelegd om te kiezen tussen deze tijden. Het blijkt dat de bewoners de voorkeur geven aan het regime dat op dit moment geldt in hun eigen buurt.
  lees hier het rapport

   
   
 • Lichte stijging werkgelegenheid Stad


  De werkgelegenheid in de stad Groningen is het afgelopen jaar licht gestegen. Er zijn 1.725 banen bij gekomen. Dat is een toename van 1,3 procent. Groningen scoort hiermee beter dan de landelijke stijging van 0,1 procent. Het afgelopen jaar is ook het aantal vestigingen toegenomen. Het broze economische herstel dat zich in 2014 al aandiende is verder doorgezet. De nieuwe banen zijn vooral in de handel, de horeca, de zakelijke dienstverlening en het onderwijs gekomen.
  lees hier het rapport

   
   
 • Dienstverlening Sport 2015


  Voor het tweede jaar hebben we onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de sport- en schoolbesturen over de dienstverlening. De meerderheid is tevreden over de vriendelijkheid en deskundigheid van de medewerkers van de WSR en over het contact en de bereikbaarheid. Ook is men goed op de hoogte van de diverse regelingen rond de sportaccommodaties. Minder tevreden is men over de klachten behandeling.

  lees hier het rapport

   
   
 • Sporthallen 2015


  In totaal is 60% van de sporters tevreden over de sporthallen, 40% is ontevreden. Deze ontevredenheid heeft vooral te maken met de bewegwijzering naar en in de sporthal, de sportvloer, het veiligheidsgevoel rondom de sporthal en het onderhoud en de hygiëne van de kleedkamers, douches en toiletten. In vergelijking met het onderzoek uit 2012 zijn 10% meer sporters tevreden tot zeer tevreden over de sporthallen.

  lees hier het rapport

   
   
 • Armoedemonitor 2015


  In 2015 leeft één op de zeven huishoudens binnen de gemeente Groningen in armoede. Daarbij geldt dat iets meer dan één op de vijf kinderen opgroeit in een minimagezin. Net als voorgaande jaren zijn eenoudergezinnen oververtegenwoordigd bij minimahuishoudens. Relatief veel minima wonen in de Oosterparkwijk, Beijum, Korrewegwijk-De Hoogte en Selwerd-Paddepoel-Tuinwijk.

  lees hier het rapport