• Evaluatie loslooproute in Noorderplantsoen

  In 2014 experimenteerde de gemeente met een hondenloslooproute in het Noorderplantsoen. Op basis van onderzoek door O&S Groningen heeft het gemeentebestuur besloten dat de loslooproute blijft bestaan.  Bezoekers van het plantsoen gaven aan  geen of nauwelijks overlast van loslopende honden te ondervinden.lees hier het rapport

   
   
 • Sportparken

  O&S Groningen heeft een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de gebruikers van de gemeentelijke sportparken. Jaarlijks onderzoeken we de sporthallen, de gymzalen of de sportparken. In 2014 zijn er in totaal twaalf sportparken beoordeeld. Bijna 60% van de respondenten is tevreden of zeer tevreden over de sportparken in Groningen. Hieruit volgt dat er een groep is van 40% die aangeeft ontevreden of zeer ontevreden te zijn over de sportparken in het algemeen. 
  lees hier het rapport

   
   
 • Gemeentelijke dienstverlening op sportgebied

  O&S Groningen heeft een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder besturen van sportverenigingen en scholen. Dit onderzoek wordt jaarlijks herhaald. De meerderheid van de bestuursleden zijn tevreden over de vriendelijkheid en deskundigheid van de medewerkers van de WSR als verhuurder van sportaccommodaties. Daarnaast zijn bestuursleden tevreden over het contact en de bereikbaarheid van de WSR.
  lees hier het rapport

   
   
 • Tweedehands witgoedregeling

  We hebben een onderzoek gehouden onder cliënten die gebruik hebben gemaakt van de witgoedregeling van de gemeente Groningen. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat cliënten in het algemeen tevreden zijn over de witgoedregeling. Mensen vragen zich af of tv’s en pc’s terecht onder de witgoedregeling vallen. Deze producten zijn al snel oud en lopen achter op de ontwikkelingen. Over de kwaliteit van wasmachines, koelkasten en gasfornuizen zijn cliënten wel tevreden. Tot slot zouden ze graag een groter aanbod van winkels en apparaten willen.

  lees rapport

   
   
 • Daklozenmonitor 2013

  Het aantal geregistreerde daklozen in de provincie Groningen is in de afgelopen jaren licht toegenomen. Ook het aantal zwerfjongeren is gestegen, net als het aantal huisuitzettingen. Dat blijkt uit de Daklozenmonitor 2003-2013.

  Lees hier meer

   
   
 • Wijkenquête leefbaarheid en veiligheid

  De gemeente Groningen heeft dit najaar een grootscheepse enquête gehouden naar leefbaarheid en veiligheid in de wijken. Meer dan 7.000 willekeurig gekozen burgers hebben hun mening gegeven.
  Als de uitkomsten bekend zijn, publiceren we die op deze website. Leden van het Stadspanel en abonnees van onze nieuwsbrief ontvangen dan bericht per e-mail.
  Sinds 1996 is elke twee jaar een grote inwonersenquête uitgevoerd. Bekijk eerdere rapportages.