• Afval wordt veel gescheiden in Ten Boer

  De inwoners van Ten Boer hebben een enquête over afvalinzameling ingevuld. Enkele uitkomsten: Meer dan 80 procent scheidt glas en papier. Over diftar zijn de inwoners niet enthousiast. Diftar is een principe waarbij bewoners met veel restafval meer betalen voor afvalverwijdering dan bewoners met minder restafval.

  lees hier het rapport

   
   
 • OOG TV en Radio

  Leden van het Stadspanel hebben onlangs een vragenlijst over de Omroep Organisatie Groningen (OOG) ingevuld. OOG is een lokale omroep voor alle inwoners van de gemeente Groningen. Kijkers geven OOG TV een ruime voldoende. OOG Radio is bij ruim drie kwart van de inwoners van Groningen bekend. Kijkers en luisteraars geven aan dat ze graag meer nieuws willen zien en horen uit de stad, wijk of eigen buurt.

  lees hier het rapport

   
   
 • Stadjers over afval

  Is er behoefte aan een afval app? Van alle Stadspanelleden zegt ongeveer de helft dat ze gebruik zouden maken van een afval app als die er zou zijn. We hebben in vervolg op het onderzoek uit 2014 het Stadspanel vragen gesteld over Diftar. Het blijkt dat de meeste Stadspanelleden geen veranderingen verwachten in de mate waarin zij afval scheiden wanneer Diftar wordt ingevoerd. Alleen GFT-afval zouden ze wel meer gaan scheiden.

  lees hier het rapport

   
   
 • Wat vinden Stadjers van de gemeenteraad?

  In mei dit jaar hebben we het Stadspanel gevraagd wat zij weten, meekrijgen en vinden van de gemeenteraad en zijn functioneren. Bijna 70 procent van de respondenten heeft minstens enige interesse in de Groningse gemeentepolitiek. Hoe jonger, hoe minder interesse. Raadsleden krijgen voornamelijk het advies mee het contact met inwoners en wijken te bevorderen. 

  Lees nu het rapport