• Stadjers over fietsen

  In het kader van de nieuwe fietsstrategie van de gemeente Groningen, heeft O&S Groningen het Stadspanel uitgenodigd om een enquête over fietsen in de stad Groningen in te vullen. Hiernaast hebben ook mensen die buiten de stad wonen, maar wel in de stad Groningen fietsen, de mogelijkheid gekregen de enquête in te vullen. De meeste mensen vinden hun fiets (zeer) belangrijk. Fietsen in Groningen krijgt een gemiddeld rapportcijfer van 6,9.
  lees rapport

   
   
 • Armoedemonitor 2014 – Minima in Groningen.

  Voor het gemeentelijke armoedebeleid hebben wij onderzoek gedaan naar het aantal minima in Stad in 2014. Het aantal minima is vergeleken met voorgaande jaren ongeveer gelijk gebleven. Net als in 2013 groeit ongeveer één op de vijf kinderen op in armoede. Dit was in 2013 licht gestegen ten opzichte van 2012. Het grootste deel van de minimahuishoudens is alleenstaand. Alleenstaande ouders zijn bovendien sterk oververtegenwoordigd onder de minima. De minimahuishoudens concentreren zich in een paar wijken, vooral in de Oosterparkwijk, Beijum en Korrewegwijk/De Hoogte.
  lees hier het rapport

   
   
 • Daklozenmonitor Groningen 2014

  Het aantal geregistreerde daklozen in de provincie Groningen is in de afgelopen jaren gestabiliseerd. In 2014 tellen we in totaal 874 geregistreerde daklozen in de provincie Groningen. Dat blijkt uit de Daklozenmonitor 2003-2014.

  lees document

   
   
 • Wat vindt u van de sporthallen?

  Wat vindt u van de sporthallen van de gemeente Groningen? In opdracht van de gemeente Groningen zijn we gestart met een klanttevredenheidsonderzoek onder de sporters die gebruik maken van de gemeentelijke sporthallen. De gemeente wil graag weten wat sporters vinden van onder andere de bereikbaarheid, het onderhoud en de hygiëne van de sporthallen en de kwaliteit van de sportmaterialen. Daarnaast wordt ook de mening gevraagd over de kantines en de kleedkamers. Klik hier om de enquête in te vullen.

   
   
 • Doe mee: Bedrijvenenquête over het ondernemersklimaat in Groningen

  Het versterken van het ondernemingsklimaat en de werkgelegenheid in de stad Groningen is een doelstelling van het bedrijfsleven en de gemeente. Daarvoor is eind vorig jaar het 'Convenant Ondernemend Groningen' gesloten. Met een gezamenlijke Economische Agenda wordt gewerkt aan een gezonde en duurzame economie. Voor de invulling hiervan vragen wij u mee te denken. Daarvoor hebben we een enquête gemaakt. Alle bedrijven kunnen HIER deze enquête invullen.

   
   
 • Evaluatie loslooproute in Noorderplantsoen

  In 2014 experimenteerde de gemeente met een hondenloslooproute in het Noorderplantsoen. Op basis van onderzoek door O&S Groningen heeft het gemeentebestuur besloten dat de loslooproute blijft bestaan.  Bezoekers van het plantsoen gaven aan  geen of nauwelijks overlast van loslopende honden te ondervinden.lees hier het rapport