• Demografische ontwikkelingen gemeente Groningen 2005 tot 2030

  <p>Deze rapportage presenteert de historische en toekomstige demografische ontwikkelingen in de gemeente Groningen. Bijzondere aandachtspunten: het inwoneraantal is de laatste tien jaar (2005-2015) opnieuw gestegen met bijna 20.000 en groeit naar verwachting in de komende vijftien jaar tijd naar 228.000 inwoners.
  lees hier de prognose

   
   
 • Hoge waardering voor het Noorderplantsoen

  Wat vinden Stadjers van het Noorderplantsoen? Het gemiddelde cijfer dat de respondenten het plantsoen hebben gegeven is een 7,9. Veel van de respondenten bezoeken het plantsoen regelmatig. De meeste respondenten bezoeken het Noorderplantsoen op doorreis en voor festivals en evenementen. Ondanks dat veel respondenten erg positief zijn ervaart ongeveer een kwart wel overlast, voornamelijk van rommel en geluid. Uit de opmerkingen blijkt dat men over het plantsoen zelf, het onderhoud en de natuur erg positief is. De voornaamste negatieve punten betreffen het gedrag van andere bezoekers.

  lees rapport

   
   
 • Groningen groeit door

  De bevolking van de stad Groningen heeft in 2014 de grens van 200.000 inwoners overschreden, vooral dankzij groei van het aantal studenten. De gemeente heeft bijna 132.000 banen verdeeld over ruim 15.700 vestigingen. Groningen is een echte dienstenstad, 90 procent van de banen is in de dienstensector, landelijk is dat 81 procent. Landelijk nam de winkelleegstand verder toe tot 11,5%, in Groningen bleef deze vrijwel stabiel op ruim 11%.

  lees meer in Groningen economisch bekeken

   
   
 • Leefbaarheid in Stad doorgaans goed en stabiel

  Het beeld van de leefbaarheid en veiligheid is redelijk constant. De verloedering is zichtbaar afgenomen, er zijn vooral minder vernielingen. In de ervaren overlast zien we een verslechterde stedelijke tendens. Dit blijkt uit de antwoorden van 7.336 stadjers die meewerkten aan de Wijkenquête leefbaarheid en veiligheid 2014.

  lees verder

   
   
 • Stadjers over energie

  De gemeente Groningen wil graag weten hoe bekend de initiatieven van de gemeente op het gebied van energiebesparing zijn. Daarnaast is de gemeente benieuwd naar de maatregelen die Stadjers al hebben genomen en welke zij zouden overwegen. Om hierachter te komen heeft de O&S Groningen het Stadspanel een aantal vragen gesteld over energie en energiebesparing.

  lees hier de rapportage

   
   
 • Het stadspanel over afvalinzameling

  Hoe kunnen we in de stad meer afval scheiden en hergebruiken; hoe tevreden is het Stadspanel over de afvalinzameling? In hoeverre scheiden mensen hun afval en is er verschil tussen bewoners van laagbouw en hoogbouw en tussen de verschillende wijken?

  lees hier het rapport