• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Vestigingenregister

O&S Groningen houdt voor de gemeente Groningen het Vestigingenregister bij. In dit register zijn gegevens opgenomen van en over alle vestigingen van bedrijven en instellingen in de gemeente Groningen.Kernregistratie gemeente

Het vestigingenregister is een van de gemeentelijk kernregistraties. Dit betekent dat alle medewerkers van de gemeente verplicht zijn dit bestand te gebruiken als het om vestigingen gaat. Het is dus van belang dat de gegevens van uw vestiging hier correct in zijn vermeld!

 
Actuele gegevens

De basisgegevens in het register worden actueel gehouden met gegevens van de Kamer van Koophandel (KvK) en met informatie van de vestigingen zelf. Dat laatste indien de vestiging niet is ingeschreven bij de KvK. Bovendien houden we jaarlijks een enquête, onder andere om de vestigingsgegevens te actualiseren.

 
Jaarlijkse enquête

Eens per jaar houden we een enquête onder alle afzonderlijke vestigingen in de gemeente Groningen. Daarbij gaat het om gegevens over de locaties en de gebouwen van alle bedrijven en instellingen in de gemeente Groningen waar minimaal één persoon werkt.
De enquête is bedoeld om de gegevens in het vestigingenregister te controleren en actualiseren. En om gegevens te verkrijgen voor het jaarlijkse landelijke werkgelegenheidsonderzoek. Meestal worden er ook extra vragen vanuit de gemeente gesteld ten behoeve van het beleid.

Ga naar de enquête

 
Uitkomsten

De uitkomsten van de jaarlijkse vestigingenenquête worden ook gebruikt om een beeld te geven van de ontwikkeling van de werkgelegenheid en van de bedrijvigheid in de gemeente Groningen.

Tabellenboek vestigingenregister
Groningen economisch bekeken

 
Digitale Stadsgids

De gemeente biedt bedrijven en instellingen de mogelijkheid om kosteloos informatie over hun vestiging op de digitale plattegrond van de gemeente Groningen te plaatsen. Ongeveer 70 procent van de vestigingen maakt hiervan gebruik. Via deze internetsite met de digitale plattegrond van de gemeente Groningen kunt u ook uw vestiging aanmelden voor het Vestigingenregister of wijzigingen doorgeven.

Ga naar de digitale plattegrond