Onderzoeksbank

Er is over de Gemeente Groningen veel onderzoek gedaan op allerlei terreinen. Veel meer dan alleen het onderzoek van O&S Groningen. Het is lastig al dit onderzoeksmateriaal te kennen en te overzien. Daarom is de Onderzoeksbank in het leven geroepen. Dit is opgezet onder de naam Meldpunt Onderzoeken en Monitoren (MOM).

Relatie met de gemeente Groningen

In de Onderzoeksbank staat informatie over onderzoeken die in opdracht van de gemeente Groningen zijn of worden uitgevoerd en de resultaten daarvan. Ook staan er onderzoeksrapporten in die in opdracht van anderen zijn uitgevoerd. Dat is het geval als onderzoeken betrekking hebben op of relevant zijn voor de gemeente Groningen. Bijvoorbeeld omdat er cijfers over de gemeente in staan. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderzoeken van de provincie, het rijk, de RuG of de Hanzehogeschool. In de Onderzoeksbank kunt u de rapporten inzien en downloaden.

Klik hier om naar de onderzoekbank te gaan