Stadspanel

Iedere inwoner van de gemeente Groningen kan meedoen met het Stadspanel. Momenteel telt het Stadspanel zo’n 9.000 leden.

Als lid van het Stadspanel krijgt u geregeld een korte enquête over een actueel onderwerp in de stad. De uitkomsten geven informatie voor beleidsmakers over wat er leeft in de stad.

Meld u hier aan: www.jouwstadjouwmening.nl

Als lid van het Stadspanel nodigen we u per e-mail uit. U kunt bij iedere enquête besluiten of u er aan mee wilt doen of niet. Ook kunt u zich op ieder afmelden voor het Stadspanel.

Het afgelopen jaar gingen de enquêtes hierover:

Privacy
De privacy van de deelnemers aan onze enquêtes is volledig gegarandeerd. De e-mailadressen geven we onder geen voorwaarde door aan derden.