• Demografische ontwikkelingen gemeente Groningen 2006 tot 2030

  Deze rapportage presenteert de historische en toekomstige demografische ontwikkelingen in de gemeente Groningen. Bijzondere aandachtspunten: het totale migratiesaldo (binnen- en buitenlands) is voor het eerst in tien jaar negatief en het inwoneraantal groeit naar verwachting in de komende twintig jaar tijd naar 227.000 inwoners.
  lees hier het rapport

   
   
 • Wijkenquête leefbaarheid van start

  De gemeente Groningen houdt dit najaar een grootscheepse enquête over leefbaarheid in de wijken van de stad: de Wijkenquête. We vragen ongeveer veertien duizend willekeurig gekozen inwoners om hun mening. Heeft u een brief met inlogcode ontvangen? Klik hier om naar de enquête te gaan.

  lees hier meer

   
   
 • Doe mee: enquête over windenergie

  In 2035 wil de gemeente Groningen energieneutraal zijn. Windenergie is een belangrijk middel om dit doel te bereiken. We vinden het belangrijk om te weten wat de mening van Stadjers over windenergie is. Wat vindt u van windenergie?
  U kunt de enquête invullen door hier te klikken.


   
   
 • Afval wordt veel gescheiden in Ten Boer

  De inwoners van Ten Boer hebben een enquête over afvalinzameling ingevuld. Enkele uitkomsten: Meer dan 80 procent scheidt glas en papier. Over diftar zijn de inwoners niet enthousiast. Diftar is een principe waarbij bewoners met veel restafval meer betalen voor afvalverwijdering dan bewoners met minder restafval.

  lees hier het rapport

   
   
 • OOG TV en Radio

  Leden van het Stadspanel hebben onlangs een vragenlijst over de Omroep Organisatie Groningen (OOG) ingevuld. OOG is een lokale omroep voor alle inwoners van de gemeente Groningen. Kijkers geven OOG TV een ruime voldoende. OOG Radio is bij ruim drie kwart van de inwoners van Groningen bekend. Kijkers en luisteraars geven aan dat ze graag meer nieuws willen zien en horen uit de stad, wijk of eigen buurt.

  lees hier het rapport

   
   
 • Stadjers over afval

  Is er behoefte aan een afval app? Van alle Stadspanelleden zegt ongeveer de helft dat ze gebruik zouden maken van een afval app als die er zou zijn. We hebben in vervolg op het onderzoek uit 2014 het Stadspanel vragen gesteld over Diftar. Het blijkt dat de meeste Stadspanelleden geen veranderingen verwachten in de mate waarin zij afval scheiden wanneer Diftar wordt ingevoerd. Alleen GFT-afval zouden ze wel meer gaan scheiden.

  lees hier het rapport